ஆணுறுப்பின் முனையில் பருக்களா?

எந்த ஆணும் ‘இந்த பிரச்சனைக்காக  அச்சப்படவேண்டிய அவசியமில்லை! இது ஆணுறுப்பின் தலைப் பகுதியின் அடியில் ஏற்படுகின்ற சின்ன சின்ன கட்டிகள் (Pearly penile papules ) முத்துக் கோர்வை போல வரிசை யான தோற்றம் கொடுப்பதால் இந்தப் பெயர் வந்தது.

இவ்வாறு கட்டிகள் ஏற்பட்டவுடன் ஆண்கள் தங்களுக்கு எதோ பாலியல் தொடர்பான நோய் ஏற்பட்டு விட்டதாக அச்சப்பட்டு வெளியில் சொல்லிக்கொள்ள முடியாமலும் தவிர்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள்.
உண்மையில் இது அச்சப்பட வேண்டிய விடயமா?
இல்லவே இல்லை!
இது பொதுவாக இளவயது ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மாற்றமாகும். இதற்கும் பாலியல் நோய்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. இது பாலியல் மூலம் தொற்றுகிற நோயும் அல்ல.
இந்த பொதுவான பிரச்சினைக்காக எந்த ஆணும் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.
இதற்கு எந்தவிதமான மருத்துவச் சிகிச்சையும்தேவையும் இல்லை.
அதையும் தாண்டி இவற்றை நீக்கத் தான் வேண்டும் என்று நினைக்கும் நண்பர்கள் ஒரு தோலியல் நிபூணரச் சந்தித்து காபனீர் ஒக்சை ட்டு லேசர் மூலம் இலகுவாக அகற்றிக் கொள்ளலாம்.

திருமணத்திற்கு முன் உடலுறவில் ஈடுபடக் கூடாது என்பது ஏன்? (அறிவியல் சார்ந்த விளக்கம்)

உடலுறவு. இந்த வார்த்தையை சும்மா உச்சரித்தாலே அனைவரின் புருவமும் உயரும். இதனைப்பற்றி வெளிப் படையாக பேசுவது என்பது கற்பனைக்கு எட்டாத ஒன்றாக விளங் குகிறது.

வெளிப்படையாக பார்த்தால், இது நடைமுறையில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக விளங்கும் விஷயமே. ஆனாலும் கூட

இதில் பெருமளவு எதிர்மறைகள் அடங் கியுள்ளது. ஒரு குடும்பத்தி ற்குள் இத னை கண்டிப்பாக உச்சரிக்கவே கூடாது. பொது இடத்தில் உடலுறவை பற்றி வெ ளிப்படையாக பேசுவது பெருமளவில் எதிர்க்கப்படு கிறது.

அதுவும் திருமணத்திற்கு முன் உடலுறவு கொள்ளுதல் என்றால் கேட்கவே வேண்டாம், அனைத்து திசைகளில் இருந்தும் எதிர்ப்புகள் ஏற்படும். . திருமணத்திற்கு முன் உடலுறவு கொள்வது இந்த சமுதாயத்தில் அதிமாக நடக்கும் ஒன்றே. ஆனாலும் கூட அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒன்றே. திருமணம் என்று வந்து விட்டால், திருமணத்திற்கு முன் உடல் ரீதியான உறவு கூடவே கூடாது என்று சத்தியம் எடுப்பது எழுதப்படாத விதி. ஆனால் திருமணம் எனும் பந்தத்திற்குள் நுழைய, வெறும் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுக்காக மட்டுமே எடுக்கப்படும் சத்தியமாகவே அது பார்க்கப்படுகிறது.

அவைகளை கடைப்பிடித்தால் தானே இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவியாக அதிகாரப் பூர்வமாக வாழ்க்கையை தொடங்க முடியும். ஆனால் ஏன் இப்படி என்று எப்போதாவது வியந்திருக்கிறீர்களா? உச்சரிக்க கூட கட்டுப்பாடு இருக்கும் வார்த்தையான உடலுறவில் ஏன் ஆணும் பெண்ணும் திருமணத்திற்கு முன் ஈடுபட கூடாது? இரண்டு பேரும் மனது ஒத்து போய் உடலுறவு கொள்ள விருப்பப்படும் போது அதனை ஏன் சமுதாயம் எதிர்க்கிறது?

பழங்காலம் முதலே விதிமுறைக ளை விதித்து அதற்கேற்ப அதனை பின்பற்றி வாழ்ந்து வரும் சமுதாயம் இது. அதை செய்ததற்கு முக்கிய காரணம் சமுதாயம் என்பது ஒரு அறநெறியுடன் விளங்கு தற்காக தான். இருப்பினும் இன்றைய காலகட்டத்தில் சமுதாயத்தில் பெருமளவு மாற்றம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அதுவும் திருமணத்திற்கு முன் உடலுறவில் ஈடுபடுவது தொடர்பான செயல் முறையில், சமுதாயத்தின் எண்ணம் மாறிக் கொண்டே வருகிறது. திருமணத்திற்குமுன் தன் வருங்கால கணவன் அல்லது மனைவியுடன் உடல்ரீதியான உறவை வைத்துக்கொள்வதில் இன்றைய தலைமுறை மிகவும் வெளிப்படையாக உள்ளனர்.

பெருமளவு, இந்த கேள்விக்கு பதில், சம்பந்தப்பட்ட ஜோடிகளை பொறுத்தே அமையும். இதற்கு பதிலை முழுமையாக “ஆம்” அல்லது “இல்லை” என கூறி விட முடியாது. அதே போல், இந்த எண்ணத்தை நல்லதாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ பார்க்கவும் முடியாது. அதற்கு ஆதரவாகவும் பேசலாம் அல்லது எதிர்த்தும் பேசலாம். அதில் இருக்கும் நேர்மறையான சில விஷயங்களைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

செக்ஸ் போன்ற ஒரு விஷயத்தை ரகசியமாக தான் பேச வேண்டியிருக்கிறது. நீங்கள் ஒருவரோடு எவ்வளவு நெருக்கமாக பழகினாலும் சரி, இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு முன் நூறு தட வையாவது யோசிப்போம். அப்படி ப்பட்ட சூழ்நிலையில், உங்கள் காதலன் அல்லது காதலியுடன் இதனை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டால் அது உங்களுக்கு பெரிய பயனாக இருக்கும். திருமணத்திற்கு முன்பு உடலுறவில் ஈடுபடும் முடிவை நீங்கள் எடுத்து விட்டால், கண்டிப்பாக உங்கள் உறவு ஆழமாகும். திருமணத்திற்கு முன்பான உடலுறவை பற்றி நாம் பேசுவது என்றால், அதற்கு பிறகு அவரை திருமணம் செய்வது என்ற அடிப்படையில் தான். அதை விட்டு விட்டு வெறும் பொழுது போக்கு சந்தோஷத்திற்காக ஈடுபடும் உடலுறவை பற்றியது அல்ல.

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் பாலின விருப்பங்கள் அடங்கியிரு க்கும். இது ஒத்துக்கொள்ள வேண் டிய விஷயம்; அதனை மறுக்க முடி யாது. இரண்டு பேரும் உடல் ரீதி யான உறவில் ஈடுபட முடிவெடுக் கும்போது, அது உடல் ரீதியான சுக த்தை அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாம ல், ஒருவர் மீது மற்றவரின் இணையும் தன்மையை சோதிப்பதற்கும் உதவும். உடலுறவில் திருப்தி ஏற்படாமல் போவதால் பல திருமண ங்கள் தோல்வியில் முடியும் உதாரணங்கள் பல உள்ளது. கணவன் அல்லது மனைவியு டன் உடலுறவில் ஈடுபடுவ தை பற்றி திருமண அறிவுரை யில் எதுவும் கூறப்படுவதில்லை. ஆனால் அது இருவருக்கும் உள்ள புரிதலை பொறுத்தே அமையும். உங்களுக்கான சரியான ஜோடியை நீங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து விட்டால், கண்டிப்பாக சரியான பாதையில் நடைப்போட தயாராகி விடுவீர்கள்.

முதல் முறை உடலறுவு என்றால் பலவித உணர்ச்சிகளுடன் கூடிய நடுக்கங்கள் ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்றே. திருமணத்திற்கு முன் உங்கள் வருங்கால கணவன் அல்லது மனைவியுடன் நீங்கள் உடலுறவில் ஈடுபடுவதால் இந்த நடுக்கங்களை கடந்து வரலாம். திருமணம் ஆவதற் குள் ஒருவரை ஒருவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டும் விடுவீர்கள். அதன்பின் இருக்கும் திருமண வாழ்க்கையை சந தோஷமாக கழிப்பீர்கள்.

காலப்போக்கில் திருமணத்திற்கு முன் கொள்ளும் உடலுறவை பற்றிய எண்ணங்கள் மாறி வந்தாலும் இரண்டு பேரும் மனம் ஒத்து அதில் ஈடுபடுவது, தவறுதான். திருமணத்திற்கு எந்தளவிற்கு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுகிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அவரது உடல் மனம் மட்டு ம்ம‍ல்லாமல் அவர்களது வாழ்க் கையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பதில் எள்ள‍ளவும் சந்தேகமில் லை. பொறுப்பாக செயல்பட்டு சிற ப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திடுங்கள்.

உங்கள் மனைவியை திருப்திப்படுத்தனுமா? (ஒவ்வொரும் ஆணும் கட்டாயம் அறிய வேண்டிவை)

காமத்தில் ஈடுபடும் போது தகுந்த முன் விளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத் தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண்ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வது போன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிகமாகி வெறுக்கத் தொடங்கி விடுவாள்.

எனவே நண்பர்களே.. அளவற்ற சுகம் பெற பெண்ணுறுப்பைத் தயார் செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். எப்படி எல்லாம் தயார் செய்வது என்பதை இப்போது காண்போம்.

1. முதலில் பெண்ணுறுப்பைப் புகழுங்கள். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் பெண்ணுறுப்பு வித்தியாசப்படுகின்றன. சில மெலிதாக ஒட்டிப்போய் இருக்கும். சில சதைப்பற்றுடன் சுளை போன்று இருக்கும். சிலருக்கு சிறியதாகக் காணப்படும். சிலருக்கோ அகன்று விரிந்து காணப்படும்.

அந்த பெண்ணுறுப்பைப் பார்த்து மகிழ்ந்து அதை அவளிடம் புகழவும் செய்யவேண்டும். இன்று புதிதாக இருக்கிறது என்றோ இன்று நல்ல நறுமணம் வீசுகின்றது என்றோ புகழவேண்டும். எத்தனை முறை புணர்ந்தாலும் அத்தனை முறையும் புகழுங்கள். பலன்களைப் பாருங்கள்.

2. பிறகு பெண்ணுறுப்பை மெதுவாகத் தடவிக்கொடுங்கள். ரொம்ப அழுத்தம் தரக்கூடாது. பூவைப்போன்ற மென்மையான பாகம் அது. அதை கசக்கிப் பிழியக்கூடாது. மெதுவாக வருடிக்கொடுங்கள். பின்னர் லேசாகப் பிசைந்து கொடுங்கள். தொடைகளுக்கிடையில் கைபோட்டு உறுப்பில் பட்டும் படாமலும் தடவுவது மிகச்சிறந்ததாகும்.

3. பெண்ணுறுப்பைத் தயார் செய்வது என்பது ஒரு கலை. அது நாக்கினால் திறம்படச் செய்வோருக்கு சொர்க்கமே கண்முன் தோன்றும். எனவே சோப்பினால் சுத்தமாகக் கழுவப்பட்டு மணமுடன் கூடிய பெண்ணுறுப்பைச் சுவைக்க தயாராகுங்கள். வெட்கம் தயக்கம் அசூயை பார்த்தால் இன்பம் ஏது..?

4. முதலில் பெண்ணுறுப்பில் நேரடியாக நக்குதலோ விரல் விட்டுக் குடைவதோ கூடாது. முதலில் அவளின் தொடைகளின் இடுக்கில் நன்கு நாக்கால் நக்கிக்கொடுங்கள். அப்போது எப்படி சுவையாக சுகமாக உணர்கிறீர்கள் என்பதை வாயினால் சொல்லவும் செய்யுங்கள். அவர்களின் முகம் நாணத்தில் சிவக்கும்.இது முதல் படி ஆகும்.

5. பெண் உறுப்பில் க்ளிட்டோரிஸ் என்னும் பாகம் மிக மிக முக்கியமானது. அது பெண்களுக்குப் பெண்கள் மாறுபடும். சிலருக்கு மிகச்சிறியதாக இருக்குமிடம் தெரியாமல் இருக்கும். சிலருக்கு உள்ளடங்கிப் போயிருக்கும். சிலருக்கு பெரிதாக முலைக்காம்பு போல் விடைத்து வெளியே தெரியும். க்ளிட்டோரிஸ் என்பது எங்கே உள்ளது என்பதைக் கண்டறிந்தால் அந்தப் பெண்ணின் சூட்சுமம் உங்கள் கைகளில் தான் என்பதை உணருங்கள்.

6. பெண்ணுறுப்பையும் க்ளிட்டோரிசையும் கையாளும் முன் உங்கள் விரல்கள் ஈரமாக இருப்பது நல்லது. நாக்கினால் என்றால் பிரச்சினை இல்லை. அது ஈரமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் விரல்களால் என்றால் முதலில் விரல்களை ஈரப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். எச்சில் தொட்டோ அல்லது அவளது உறுப்பின் மதன நீரின் ஈரத்திலோ கூட ஈரப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

உலர்ந்த விரல்கள் அவளுக்கு அளவற்ற வேதனையைக் கொடுக்கும் என்பதை மறவாதீர்கள்.

7. க்ளிட்டோரிசை இப்போது தொடவேண்டாம். அதற்கும் முன் இன்னும் சிலவற்றைச் செய்தபின் தான் க்ளிட்டோரிசைக் கையாளவேண்டும். முதலில் அவளின் தொடைகளின் உட்பக்கங்களை நக்கத் தொடங்கி, மெதுவாய் யோனியை நோக்கி முன்னேறுங்கள்.

8. தயங்காமல் பெண்ணின் பொறுமையைச் சோதிக்கவேண்டும். பெண்ணுறுப்பைத் தொடப்போகும் முன் ஒரு நொடி விட்டு பின்னர் வேறுஇடத்தில் நக்குதல் தொடரவேண்டும். பிறகு மெல்ல மெல்ல அவள் தயாராகும் போது முனகல் வெளிவரும். அப்போது நேரடியாக அவளது உறுப்பை நாக்கினால் நக்கிக்கொடுங்கள்.

9. உங்கள் உதடுகளால், அவளது உறுப்பின் உதடுகளை தொடவும். ஆனால் அழுத்தம் இல்லாமல்.
பேசுவது போல் அதன் மேல் வைத்து வாயை அசையுங்கள். அவள் பொறுமை இழந்து, அவளின் கீழ்உடலை உங்களை நோக்கி உயர்த்தி அழுத்தம் தரும் வரையும் தொடருங்கள்.

10. உங்கள் நாக்கால் அவளின் பெண்ணுறுப்பின் உதடுகளைப் பிரித்து, மேலும் கீழுமாகத் தேயுங்கள்.

11. தொடைகளை இன்னும் சிறிது விரியுங்கள். முக்கிமாய், நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை மென்மையுடன் செய்யவேண்டும். இப்போது உங்கள் நாக்கை மென்மையான அழுத்தத்துடன் பயன்படுத்துங்கள். இது அவளின் பொறுமையை எல்லைக்கு அழைத்துச் செல்லும்.
இனி அவளின் மன்மதபீடமும் தன்னை கவனிக்கச் சொல்லித் துடிக்கும்.

12. இனி இப்போது அவளின் க்ளிட்டோரிஸை நக்கவேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. உணர்ச்சி எழும்பலில் அவளது க்ளிட்டோரிஸ் கொஞ்சம் பருத்து தடித்து முளைத்து நிற்கும். லேசாகத் துடிக்கும். மெதுவாய் , அதன் மேல் நக்குங்கள். நக்குதலை மென்மையாய் , ஆனால் சரியாய இடைவெளியுடன் தொடருங்கள்.

13. உள் உதடுகளை மென்மையாய் இழுங்கள். உறுப்பின் பீடத்தின் மேல் நாக்கை வேகத்துடன் மேல் இருந்து கீழாக நக்குங்கள். இப்படி செய்யும்போது அவளின் தொடைகள் சிறிது நடுங்கினால், நீங்கள் செய்யும் முறை சரி என்றே அர்த்தம். உங்கள் வேகத்தைக் கூட்டுங்கள்.

14. அவள் உச்சகட்டம் அடைவதற்கு தயாராய் இருக்கிறாள் என்று நீங்கள் உணர்ந்தால், அல்லது கண்டால், உங்கள் உதடுகளை ஓ சொல்வது போல் வளைத்து, க்ளிட்டோரிஸை வாய்க்குள் வையுங்கள். மென்மையாய் உறிஞ்சுங்கள், உறிஞ்சும்போது அவளின் முகத்தை பாருங்கள். அவளின் ரியாக்‌ஷன் எப்படி இருக்கின்றது, அவளுக்கு காமம் அதிகமானால் அவள் முகம் அதை பிரதிபலிக்கும், இன்னும் அதிகமாய் உறிஞ்சுங்கள். இப்போது அவள் தன் உடலை மேலெழுப்பி உங்களுடன் ஒட்ட முனைவாள். இதுதான் அவளின் உச்சகட்டம்.

15. அவள் தன் உடலை எம்பும்போது நீங்களும் எம்பிப்பின்வாங்குங்கள் எதிர்த்துச் செயல் படவேண்டாம். எந்த நிலையிலும் அவள் எத்தனை அசைத்தாலும் உங்கள் வாயை அவளது உறுப்பில் இருந்து எடுக்காதீர்கள்.

16. சில பெண்களுக்கு உச்சக்கட்டம் அடையும் நேரம் வேறுபடும். சிலருக்கு அது வர தாமதமாகும். அதுவரைக்கும் தொடர்ச்சியாய் உங்கள் வேலையைத் தொடர வேண்டும். உங்கள் விரலை நீங்கள் உபயோகித்தால் இன்னும் சிறப்பாய் இருக்கும். அதாவது யோனியை நக்கும்போதே, ஒரு விரலை உள்ளுக்குள் நுழைத்து ஆட்டினால், அவளின் உணர்ச்சியின் அளவை வார்த்தைகளில் வெளியிட முடியாது.

17. அவளது உச்சநிலைக்கு அடையாளங்கள் ;

சில பெண்களின் முகம் சிவக்கும், சிலர் நடுங்க ஆரம்பிப்பார்கள். அவளின் உடலின்அசைவின் அர்த்தங்களை புரிந்துகொள்ளதொடங்குங்கள், பின் நீங்கள் அவளுக்கு மன்மதனைப்போல் காட்சி அளிப்பீர்கள். உங்கள் ஆளுமையை சிறப்பாய் உபயோகித்தால், 2வது உச்சகட்டம் தொடரலாம்.

18. அனைத்தும் முடிந்தபின் அவளைப் புணரத்தொடங்கலாம். புணர்ந்து முடித்தபின் அவளை மார்புடன் அணைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவளை உங்களுடன் சேர்த்து உரசுங்கள், ஒரு பெண்ணுக்கு உடல் உறவின் பின் உடனேயே தூங்கும் துணையை விட மோசமானது எதுவுமில்லை. பேசுங்கள். மிகவும் திருப்தி அடைந்ததைக் கூறுங்கள்.

மனைவியால் மறுக்கப்படும் உறவு...!!(அவசியம் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய சிறுகதை)

கிழக்கு கடற்கரை சாலை விடுதி. என்னைப் போன்ற தவறு செய்பவர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக கட்டப்பட்ட கட்டிடம். மனைவிக்கு துரோகம் செய்ய நினைப்பவர்கள், கணவனால் திருப்தியடையாதவர்கள், பாலியல் தொழில் செய்பவர்கள் என்று பலர் சஞ்சலிக்கும் இருப்பிடம். நானும் என் மனைவிக்கு துரோகம் செய்ய இங்கு வருவேன் என்று ஒரு நாளும் நினைத்ததில்லை.

என் பெயர் சேகர். மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் எக்ஸ்கிட்டிவ். பல முறை மனைவியால் ஏமாற்றப்பட்டவன். மனைவியால் ஏமாற்றப்பட்டவன் என்றவுடன் என் மனைவி எனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டால் என்ற அர்த்தமில்லை. மனைவி செய்ய வேண்டிய சராசரி கடமை எனக்கு செய்யாததால் ஏமாற்றப்பட்டவன்.

எனக்கும், காமினிக்கும் திருமணமாகி ஐந்து வருடமாகிறது. பெற்றோர்களால் பார்த்து செய்த திருமணம். தஞ்சாவூர் அருகே இருக்கும் ஊரில் காமினி படித்து, வளர்ந்தவள். எங்களுக்கு திருமணமாகி 1825 நாட்களில் ஐம்பது முறை உறவு வைத்திருந்தாலே அதிகம். மனைவியுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டதை கணக்கு வைத்து சொல்கிறானே... மிக கேவலமான ஆள் என்று என்னை நீங்கள் நினைக்கலாம். தப்பில்லை. காம ஆசைகள் உச்சத்தில் இருக்கும் போது கூட மனைவி மறுத்தலால், என் ஏமாற்றத்தை எண்ணிக்கையை எண்ண வேண்டியதாகிவிட்டது.

திருமணம் ஆன இரண்டாவது மாதத்திலே காமினி கர்ப்பமாகிவிட்டாள். குழந்தைக்கு எதுவுமாகக் கூடாது என்று அவள் பயந்தாள். குழந்தை பிறக்கும் ஒன்பது மாதவரை எங்களுக்குள் எதுவும் நடக்கவில்லை. குழந்தையை விட அந்த உறவு எனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை. சிஸ்ரிங் மூலம் பெண் குழந்தை பிறந்தது. கத்திப்பட்ட உடம்பு என்பதால் காமினியை நான் குழந்தை பிறந்து நான்கு மாதம் வரை தொந்தரவு செய்யவில்லை. அதன் பிறகு நான் தொட்டப்போது அவள் மனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மீண்டும் கரு உருவாகிவிடுமோ பயந்தாள். காண்டம் பயன்படுத்தலாம் என்றேன். காண்டம் முழுமையான பாதுகாப்பு இல்லை என்று காண்டம் கவரில் குறிப்பிட்ட்தை காட்டினாள். 90 சதவிகிதம் பாதுகாப்பாக இருந்தாலும், 10 சதவிகிதத்தில் மீண்டும் கருவுற்றால் கரு கலைக்க வேண்டும் அல்லது குழந்தையை மீண்டும் சுமக்க வேண்டும் என்று பயந்தாள்.

மளிகைப் பொருள், மருந்துப் பொருள் வாங்கும் போதெல்லாம் எக்ஸ்பெரி டேட் பார்த்து வாங்கும் போது பாராட்டியதில் பின்விளைவு என்றே தோன்றியது.

டாக்டர் எக்ஸ், அந்தரங்கம் போன்ற சனிக்கிழமை இரவு டி.வி நிகழ்ச்சியை காட்டி காமினி சம்மதிக்க வைத்து உறவுக் கொள்வேன். ஒன்றை வருடம் கலித்து என் மனைவியுடன் நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன். அதன் பிறகு பெரிய அவஸ்தை இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. காலை நாங்கள் படுத்த படுக்கை துணி எல்லாம் தொய்க்கப் போட்டாள். பல் விளக்கும் முன்பே காலையில் என்னை குளிக்க சொன்னாள்.

”நாம என்ன பாவ காரியமா செய்தோம்”

“நாம சுத்தமா இல்லேனா குழந்தைக்கு ஆகாது” என்றாள்.

இத்தோடு முடியவில்லை. போட்டிருந்த துணி தலைக்கு குளிக்கும் முன்பு நனைக்க வேண்டும். மறந்துப் போய் வேறு துணியை தொட்டுவிட்டால் அதையும் நனைக்க வேண்டும். கிட்டதட்ட சாவு வீட்டுக்கு சென்று வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டுமா உறவு வைத்த பிறகு செய்ய வேண்டும் என்றாள். அன்று இரவு அனுபவித்த சந்தோஷம் அடுத்த நாள் காமினி போடும் கேடுப்பிடியில் தொலைந்துவிடும். காமினி மனம் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று அவள் சொல்லப்படியே செய்தேன். நாளாக நாளாக.... இரவு வைத்துக் கொண்ட உறவு விடியற்காலை 5, 6 மணியானது. உறவு வைத்துக் கொண்ட பிறகு போட்ட துணியை தவிற வேறு துணியை நனைக்க வேண்டாமே என்பதற்காக தான்.

காமம் வீட்டில் நேரம், காலம் கிடையாது என்பார்கள். என் வீட்டில் மட்டும் உறவு வைத்துக் கொள்ள நேரம் உண்டு. நாள் உண்டு. ஆம் ! மாத விலக்கு வந்து 25 நாட்கள் பிறகு உறவுக்கே சம்மதிப்பாள். 16-24 நாட்களில் உறவு வைத்துக் கொண்டால் குழந்தை பிறக்க அதிக வாய்ப்புண்டாம்.

அடுத்த குழந்தை வேண்டாம் என்பதற்காக சராசரி கணவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. சந்தோஷம் கிடைத்த நாளில் அடுத்த நாளில் நிலைப்பதில்லை.

காமம் மட்டுமே திருமண வாழ்க்கை என்று நான் சொல்லவில்லை. அவளின் அன்பு மேல் துளிக் கூட எனக்கு சந்தேகமில்லை. என்னை தவிற இன்னொரு ஆண்ணை நினைத்துப் பார்க்க மாட்டாள். அவள் மீது எனக்கு என்று நம்பிக்கை உண்டு. ஆனால், உறவு கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் கிடைக்காவிட்டால் திருமண வாழ்க்கை எப்படி கசந்து போகிறது என்பதை அனுபவப்புர்வமாக உணர்ந்தேன்.

உறவுக்காக இன்னொரு திருமணம் செய்து என் மனைவியை உயிருடன் கொலை செய்ய விரும்பவில்லை. இன்னொருத்தரின் மனைவியுடன் கள்ள உறவு வைத்து அடுத்த குடும்பத்தை கெடுக்க நினைக்கவில்லை. அதே சமயம் என் மனைவியின் பயத்தையும் என்னால் போக்கவும் முடியவில்லை. அந்த சந்தோஷம் பல நாட்களாக எனக்கு மறுக்கப்பட்டுயிருக்கிறது. அதன் விளைவு தான் இப்போது கிழக்கு கடற்கரை சாலை விடுதியில் இருக்கிறேன்.

என் நண்பன் குமார் அடிக்கடி விபச்சாரி வீடுகளுக்கு செல்வான். அவன் மூலமாக தான் கிழக்குக் கடற்கரை சாலையில் அறை எடுத்தேன். குமார் அனுப்பிய பெண் வந்தாள்.

அவள் பெயர் ? கேட்கவில்லை. கேட்டாலும் உண்மையான பெயர் வராது.

புதுப்பெண் போல வெட்கப்பட்டாள். அவளின் சேர்க்கைத்தனத்தில் அவள் புதியவள் அல்ல என்று தெரிந்தது. வாடிக்கையாளர் புதுப்பெண்ணை தொடுவதுப் போல் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு முறையும் வெட்கப்படுவாளாம்.

எதற்கு தேவையில்லாமல் வெட்க நடிப்பு என்றேன். வெட்கத்தை தூக்கிப் போட்டு என் தோள் மேல் கைப் போட்டு பேசினாள். வெட்கம் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணை ரசிக்க முடியாது என்று அப்போது தான் உணர்ந்தேன். ஒர் இரவுக்கு வெட்கம் எனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை.

அவள் அனுமதியுடன் அவளின் ஆடைகளை கலைத்தேன். பெண்ணின் நிர்வாணம் எனக்கு புதியது இல்லை. அவள் முலையழகு என்னை கிறங்கச் செய்தது. பல கை பட்ட மலரா என்று என்னால் நம்பமுடியவில்லை. என்றாலும் மனைவியை தவிற இன்னொரு பெண்ணின் நிர்வாணத்தை பார்ப்பது முதல் முறை. அவளை கட்டில் படுக்க வைத்து பாம்புப் போல் அவள் உடல் மேல் எளிந்தேன். முத்தமிட்டேன். என் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாள். ஆனால், என்னுடைய எந்த தீண்டலுக்கும் அவள் தன் உணர்ச்சியை காட்டிக் கொள்ளவில்லை. வேறுமையாக படுத்துக் கிடந்தாள்.

” என்ன பிடிக்கலையா....!” என்றேன்.

அவள் சிரித்தாள். எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை.

“பணம் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் பிடிக்கலைனு சொன்னா விட போறிங்களா...! இன்னைக்கு நீங்க நாலாவது கஸ்டமர் அதான் பிலிங் அதிகம் காட்ட முடியல...” என்றாள்.

எந்த உணர்வும் இல்லாமல் பிணம் போல் படுப்பவளை அனுபவிக்க மனம் வரவில்லை. விபச்சாரியிடன் கூட நான் எதிர்பார்க்கும் சந்தோஷம் மறுக்கப்படுகிறது. என் ஆடையைப் போட்டுக் கொண்டு வெளியே அறையை விட்டு வெளியே வந்தேன்.

பெண்ணிற்கு பெண் மேல் செக்ஸ் ஆசை வருமா??

கேள்வி : 

அன்பு அம்மாவிற்கு—

என் தோழியின் பிரச்னைக்கு தீர்வு வேண்டி, இக்கடிதம் எழுதுகிறேன்.

என் தோழிக்கு திருமணமாகி, 5 வயதில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது; அவள் கணவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்கிறார். இவளும் டிகிரி முடித்து, ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியையாக

பணியாற்றுகிறாள். பெண்களைப் பார்த்து, பெண்களே மயங்குவ து கடினம். ஆனால், என் தோழி, பெண்களை விரும்புகிறாள். எல்லாப்பெண்களையும் இல்லை; சில குறிப்பிட்ட பெண்களை மட்டும்.

அவள் பள்ளியில் படிக்கும் போதே இப்படித்தான். ஏதா வது ஒரு பெண்ணை பிடித்து இருந்தால், அவளிடம் மிகுந் த அன்புடன் பழகுவாள். பின், அந்த அன்பு அவளுக்குள் விபரீத எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி விடும். அதன் காரணமாக, அந்த பெண்ணை அனுபவிக்க எண்ணுவாள். ஆனால், இதுவரை அப்படி யாரிட மும் நடந்துகொண்டதில்லை. தொட மட்டுமே செய்வாள்; மற்ற படி வேறுஎதுவும் நடந்ததில்லை.

இந்த மாதிரி எண்ணம் அவளுக்கு இருக்கிறது என்று, அவள் கணவ ருக்கும் தெரியும். ஆனால், அவர் இதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள் ளவில்லை. அவரும் இவள் மேல் அன்பாகத் தான் இருக்கிறார்.

என் தோழிக்கு இப்போது தான், தன் எண்ணம் தவறு என்று தோன்றுகிறது. இதனால், மிகவும் மனம் வேதனைப்படுகிறாள். தான் ஆணா, பெண்ணா என்றே குழ ம்புகிறாள். அவள் மன வேதனைக்கு, என்னால் தீர்வு சொல்ல இயலவில்லை.

யோகா செய்து, மனதை கட்டுப்படுத்துகிறாள். ஆனாலும், அவள் எண்ணம் திடீரென்று மாறி விடுகிறது. இதற்கு தீர்வு காண, மன நல மருத்துவரை அணுகவும் பயமாக இருக்கிறது. என்னிடம் முத லில் அப்படித்தான் இருந்தாள். இப்பொழுது அப்படி இல்லை. கார ணம், அவளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லை.

இப்பொழுது அவளின் பிரச்னை, எல்லாவற்றையும் என்னிடம் கூறியதால், என்னை வேறு மாதிரியாக நினைக்க அவளால் இய லவில்லை. என்னை தோழியாக மட்டுமே நினைக்கிறாள். அவ ளுக்கு இருப்பது பெண் குழந்தை. தன்னுடைய நடத்தையால், தன் குழந்தைக்கும் இம்மாதிரியான எண்ணம் வந்துவிடுமோ என்று பயப்படுகிறாள். அவளை எப்படி மாற்றுவது? இதற்கு தீர்வு சொல் லுங்கள்…

பின்குறிப்பு: அவள் மற்ற விஷயங்களில் நேர்மையாகத் தான் இருப்பாள். குடும்பத்தை சந்தோஷமாக நடத்துவது, பக்கத்தில் இருப்பவர்களிடம் சகஜமாக பேசுவது என்று, எல்லா விஷயத்தி லும் சரியாகத் தான் இருக்கிறாள்.


— இப்படிக்கு,
அன்பு மகள்.


 பதில் :

அன்புள்ள மகளுக்கு —

உன் தோழியின் நிலை குறித்து, நீ எழுதிய கடிதம் கிடைக்கப் பெற்றேன்.

உன் தோழியின் பிரச்னைக்கு வருவோம்.

*’ஆணா, பெண்ணா என்று குழம்புகிறாள்…’ என்று, எழுதியிருந் தாய்; கவலை வேண்டாம். அவளுக்கு, 5 வயதில் பெண் குழந்தை இருப்பதால், அவள் பெண்தான்.

ஒருசில குறிப்பிட்ட பெண்களையே விரும்புகிறாள் என்றால், அவர்களுடைய குணநலன்கள் பிடித்திருக்கலாம். தனித்து வாழ விருப்பம் இல்லாமல், மற்றவர்களுடன் கூடி இருப்பதை விரும்பு கிறவளாக உன்தோழி இருக்கிறாள். எல்லா பெண்களும், ஒரே மாதிரியாக தங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள். அதிக மாக அன்பு செலுத்துவது, உன் தோழிக்கு பழக்கமாய் இருக்கிற து.

* ‘இதுவரை அப்படி யாரிடமும் நடந்து கொள்ளவில்லை. ஆனா ல், ஒரு பெண்ணை அனுபவிக்க எண்ணுகிறாள்…’ என்று கூறியி ருக்கிறாய். இதை, ‘செக்சுவல் பேன்டசி’ என்பர். இத்தகையோர் தங்களுடைய ஆசைகளை வேறுவிதமான சில்மிஷ விளையாட் டுகளினால் திருப்திப்படுத்திக் கொள்வர். நீயே குறிப்பிட்டது மாதிரி தொடவும், குழந்தையாக இருந்தால், கன்னத்தில் முத்தமி ட்டு, கட்டி அணைத்து தங்கள் ஆசைகளை, நிறைவேற்றிக் கொ ள்வர்.

இது எல்லையை தாண்டும் வரை, பிரச்னை இல்லை. அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில், சமுதாய வரைமுறைகளையெல்லாம் புறக்கணித்து, வேறு நபரிடம் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள ஆசை பட்டால், அவளது நடத்தையை குறை சொல்லி, பலர் அவளை அனுபவிக்க நினைக்கலாம். இது, அப்பெண்ணின் வாழ்கையை மட்டுமல்ல, அவளின் பெண் குழந்தையின் எதிர்காலத்தையும் பாதிப்படையச் செய்யும்.

மனநல மருத்துவரிடம் செல்ல பயம் வேண்டாம். ஆண் மனநல மருத்துவரிடம், இதை பற்றி சொல்ல தயக்கமாக இருந்தால், பெண் மனநல மருத்துவரை தாராளமாக அணுகலாம். அரசு மரு த்துவமனைகளில் இலவசமாக சிகிச்சையும், மனநல ஆலோச னைகளும் தருகின்றனர்.

மனதை ஒருநிலைப்படுத்த, உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திரு க்க யோகா அவசியம் தான். அத்துடன், மனநல ஆலோசகரின் உத வியை பெறுவதன் மூலம், திடீரென்று வரும், ‘அந்த மாதிரியான’ எண்ணங்களை, படிப்படியாக குறைக்கலாம்.

‘கணவனின் துணையோடுதான் காமனை வென்றாக வேண்டு ம்…’ என்கிறார் கவிஞர் கண்ணதாசன். உன் தோழியிடம் இதை, விளக்கிச் சொல். உன் தோழிக்கு வந்திருப்பது, ‘செக்ஸ் கனவுக ள்’தானே தவிர, பயப்படும் மாதிரி வேறு ஒன்றுமில்லை. அவளிட ம் நீ அன்பு செலுத்தி, அரவணைத்து, முடிந்தால், நல்ல மனநல ம ருத்துவரின்உதவியால், சாதிக்கும்பெண்ணாக அவளை மாற்று.

இவை யாவும் தோழியாகிய உன்னிடம் தான் இருக்கிறது. உன் னால் செய்து காண்பிக்க முடியவில்லை என்றால், வேறு யாரால் செய்ய முடியும்?

நீ வெற்றி பெறவும், உன் தோழி நலமடையவும் வாழ்த்துகிறேன்.